Pientaloyhtiön kuntoarvio

Kuntoarviolla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kuntoa tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi.

Kuntoarvio toteutetaan asuinrakennusten RT 103002, RT 103003 ja RT 103098  kuntoarvio-ohjeiden mukaisesti. Kuntoarvion yhteydessä yleisesti laaditaan PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kattaa seuraavat kymmenen vuotta. Suunnitelmassa esitetään arviot olennaisimmista kuntoarviossa havaittujen puutteiden korjauskustannuksista ja ajoitetaan korjaustoimenpiteet seuraavalla kymmenelle vuodelle.

Kysy lisää: