Mitä KH 90-00394 tarkoittaa?

KH 90-00394 / LVI 01-10414 on Rakennustietosäätiön julkaisema asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohje. Suoritusohje on asuntokaupan kuntotarkastamisen keskeisin dokumentti. Ohjeessa on määritelty tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut. Lisäksi ohjeessa selvitetään mm. tarkastukseen liittyviä rajauksia ja epävarmuustekijöitä. KH 90-00393 / LVI 01-10413 on puolestaan asuntokaupan kuntotarkastuksen tilaajan ohje, joka puolestaan käsittelee asuntokaupan kuntotarkastuksen tilaajan roolia.

KH-kortit ovat Rakennustietosäätiön maksullisia julkaisuja, joihin Kuntotiedolla ei ole julkaisuoikeutta. Ohjeet löytyvät RT-kortistosta ja ovat ostettavissa Rakennustietosäätiön verkkokaupasta www.rakennustietokauppa.fi.

Kuntotarkastusta tilattaessa on ehdottoman tärkeää huolehtia tarkastuksen suoritusohjeen mukaisuudesta. Suoritusohjeen mukaisuus tulee olla mainittuna tilaussopimuksessa ja raportissa. Kuntotiedon suorittamat omakotitalojen sekä rivi-, erillis- ja paritalohuoneistojen kuntotarkastukset ovat aina suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisia.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email