Rakennusten pinta-alat

Rakennusten ja huoneistojen pinta-aloista puhuttaessa käytetään useita eri määritelmiä. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myynti-ilmoituksissa yleisimmin käytettyjä ovat huoneistoala, huoneala ja kerrosala.

Kerrosala

Rakennusten kerrosala tarkoittaa rakennuksen kaikkien kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa. Kerrokseksi tulkitaan ainoastaan kerrokset, jotka ovat maanpinnan yläpuolella ja joihin voi rakennusmääräysten mukaisesti sijoittaa asuintiloja. Kerrosala ei kuitenkaan tarkoita sisätilojen pinta-alaa (huonealaa), koska kerrosalaan sisältyy myös ulkoseinät. Rakennusoikeuden kannalta ulkoseinät sisältyvät kerrosalaan 250 mm seinän paksuuteen asti ja ulkoseinien ollessa tätä paksumpia, katsotaan ylittävä osuus sallituksi rakennusoikeuden ylitykseksi. Kerrosalan laskentaperusteet voivat kuitenkin vaihdella alueellisesti kuntien rakennusjärjestyksissä.

Nettoala

Nettoalasta puhuttaessa tarkoitetaan lämmitettyjen kerrosalojen summaa kerroksia ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Energiatodistuksien laskennassa nettoalaan sisällytetään kerrosalasta poiketen myös kaikki vähäiset aukot ja tekniset kuilut. Lämmitettyyn nettoalaan sisältyy kaikki lämpimät ja puolilämpimät tilat sekä tekniset tilat. Yleisesti nettoala voidaan johtaa kerrosalasta ulkoseinien pinta-alat vähentämällä.

Huoneala

Huoneala tarkoittaa huoneen seinien sisäpuolelleen rajaamaa pinta-alaa. Huonealaksi ei kuitenkaan lasketa pinta-alaa, jonka osalla huonekorkeus on alle 160 cm eikä huonealaan sisälly pilarit, hormit, muuratut komerot tai upotetut takat.

Huoneistoala

Huoneistoala (hum²) tarkoittaa yhtä huoneistoa rajaavien seinien sisäpintojen mukaan laskettua pinta-alaa. Huoneiston ollessa monikerroksinen, lasketaan huoneistoala kunkin kerroksen summana. Huoneistoalaan sisältyy kaikki huoneistoa rajaavien seinien sisälle jäävät tilat ja rakenteet lukuunottamatta osastoivien ja kantavien seinien ja porrasaukkojen pinta-aloja. Huonealan tavoin huoneistoalaksi lasketaan ainoastaan pinta-ala, joilta osin huonekorkeus on vähintään 160 cm.

Asuinpinta-ala

Asuinpinta-ala tarkoittaa rakennuksen kaikkia jatkuvaan asuinkäyttöön tarkoitettuja tiloja. Asuinkäyttöön tarkoitettuja tiloja on mm. keittiö sekä olo-, makuu- ja ruokahuoneet. Pesutiloja, saunaa, eteistä tai käytäviä ei luokitella asuintiloiksi.

Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaisia asuinhuoneen määritelmiä

  • Huoneala vähintään 7m²
  • Huonekorkeus pääosin vähintään 250 cm (pientaloissa 240 cm)
  • Ikkuna ulos, joka on kokonaan tai osin avattava. Ikkunapinta-alaa on oltava vähintään 1/10 huonealasta.
  • Lattiapinnan on oltava vähintään ikkunaseinustalla pääosin maanpinnan yläpuolella

Kokonaisala

Kokonaisala (brm²) tarkoittaa kaikkien kerrosten sekä kellareiden ja lämmöneristettyjen ullakoiden pinta-alaa ulkoseinät mukaan lukien. Huone- ja huoneistoalan tavoin kokonaisalaksi lasketaan ainoastaan pinta-ala, joilta osin huonekorkeus on vähintään 160 cm. Kokonaisalan laskentaperusteet voivat kuitenkin vaihdella alueellisesti kuntien rakennusjärjestyksissä.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email