Miten kuntotarkastuksen hinta määräytyy?

Asuntokaupan kuntotarkastuksen hinta määräytyy tarkastettavan kohteen ominaisuuksien perusteella. Kuntotarkastuksen hintaan vaikuttaa tarkastettavan kohteen rakennustyyppi, rakennusvuosi, pinta-ala, sijainti, laajennukset, ryömintätilat sekä tarvittavat jatkotutkimukset.

Omakotitalojen, erillistalojen ja paritalohuoneistojen kuntotarkastukset ovat keskenään saman hintaisia kohteen muiden ominaisuuksien ollessa samoja. Rivitalohuoneiston kuntotarkastus on edellä mainittuja edullisempi tarkastuksen rajautuessa huoneistojen välisiin seiniin. Vapaa-ajan asunnot kuten kesämökit ovat rakenteellisesti ja taloteknisesti yksinkertaisempia ja usein myös pienempiä, jonka takia tarkastus on hieman edullisempi. Nykyaikaisin järjestelmin varustetut myös talvikäyttöön suunnitellut vapaa-ajan asunnot hinnoitellaan normaalisti, omakotitalojen tavoin.

Rakennusvuoden eli kohteen iän vaikutus hintaan on yksinkertainen. Mitä uudempi, sen edullisempi.

Pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan kohteen tarkastettavaa bruttopinta-alaa. Tarkastettavan pinta-alan ollessa yli 250m2, veloitetaan lisähinta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laajennuksilla tarkoitetaan kohteen alkuperäisen käyttöönoton jälkeen rakennettuja tai käyttöönotettuja lisätiloja. Esimerkiksi ullakon muuttaminen asuinkäyttöön tai lisäsiiven rakentaminen ovat asuintilojen laajennuksia alkuperäisestä.

Ryömintätiloilla tarkoitetaan alapohjan alapuolisia tiloja. Mikäli tilojen korkeus on riittävä ja kulkuyhteys olemassa, ryömintätilat tarkastatetaan aina kuntotarkastuksen yhteydessä. Yläpohjan yläpuolisista ryömittävistä tiloista eli yläpohjatiloista ei peritä lisähintaa.

KH 90-00394 on rakennustietosäätiön julkaisema kuntotarkastuksen suoritusohje. Pääsääntöisesti markkinoiden edullisimmat kuntotarkastuksen eivät noudata suoritusohjetta. Kuntotieto Oy suorittamien kuntotarkastuksien sisältö ja laajuus on aina vähintään asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisia.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email